UNIVAG RANK

Centro Universitário de Varzea Grande

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Henris 63 63 108 169.42
2
guibartmeira 51 52 204 165.13
3
KayanBrandao 31 32 108 161.06
4
wleonn 43 45 106 126.83
5
aferreira59 12 13 53 47.47
6
Milena21 12 12 28 37.99
7
rafazou 11 11 49 34.54
8
mdsouza2 4 4 23 18.83
9
bbettini 2 2 3 10.71
10
pedroaguiar94 0 3 4 6.00
1 of 1