SENACSP RANK

Centro Universitário SENAC

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
J_Carlos 183 190 1,349 1,826.56
2
Leo104 285 286 769 1,277.48
3 Polygon4Games 276 296 378 1,256.27
4
alessandrogold 246 249 388 883.05
5
LucasRicciardi 199 199 741 759.67
6
tferreira2 296 301 514 723.73
7
wmatheus9 181 194 548 683.08
8
Manzano 131 135 518 625.70
9
gdezena 200 218 425 603.12
10
GabrielFerreira 171 173 457 573.52
11
igiuliano0 73 73 421 544.65
12
mmferreira 175 180 635 528.41
13
rafael.goto 164 167 405 520.27
14
dmleal 171 172 341 509.73
15
vitortexc 160 168 394 505.60
16
dkpedro 164 176 331 503.25
17
rhonorio 153 156 341 499.97
18
egurian 174 176 500 482.22
19
vmendes3 158 161 230 463.55
20
lfpicoli 116 119 394 459.02
21 gtozeti 153 154 293 447.93
22
amaia4 153 153 231 445.91
23
lhfujii 147 189 761 438.53
24
Afranio 150 174 331 429.25
25
asakemi 153 157 265 423.29
26
rmendes1 144 152 244 420.24
27
AppleXumber 80 81 181 419.98
28
Hector.Meirelles 147 155 375 418.41
29
vsconedera 138 144 478 418.19
30
rreis5 144 149 250 416.89
31
afpellin 79 104 247 416.60
32
fisquierdo 130 138 387 399.74
33
rxavier 153 156 205 397.25
34
gsdoliveira2 121 121 242 393.03
35
mdlrocha 116 117 264 392.71
36
Deniskawasaki 150 170 431 391.91
37
bmunhoz 134 145 239 391.00
38
natanielporto 139 142 291 385.26
1 of 29