ROYAL RANK

Royal University of Dhaka

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
yrahman 224 233 442 665.56
2
mjahan18 97 98 228 253.15
3
mnhasan0 40 42 107 138.08
4
asabbir 32 34 73 95.38
5
malmamun 26 28 66 85.66
6
nhasan106 16 25 62 66.24
7
fahimuddin0611 15 16 33 40.75
8
ekrambd 2 3 10 15.01
9 makhandakar 1 2 4 11.00
10
Md.SaifulIslam1 0 1 4 5.00
11
Marufa07 0 2 5 4.00
1 of 1