NEUB RANK

North East University Bangladesh

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Ikram_khan 187 190 303 563.17
2
mamutalib 93 96 317 526.30
3
shuhan_ahmed 103 110 314 485.92
4
kdas19 85 89 255 451.33
5
SumonAhmed 140 151 503 432.06
6
SankarsanDas 128 134 265 415.17
7
rjahan5 151 153 259 395.62
8
Pritomdam 109 120 275 342.02
9
iaarnab 122 124 205 318.12
10
Tanvir370 105 109 211 310.11
11
mbmislam 110 114 227 305.26
12
shrahat 68 69 286 304.47
13
Polashahmed25 119 120 184 303.98
14 Swadhin0 100 114 192 269.35
15
sondip 101 104 257 268.90
16
jjpuspo 100 101 197 265.88
17
mgkchowdhury 101 101 155 251.23
18
safsani1 100 101 171 249.34
19
kamran_11b 82 85 214 240.11
20
Tasnim41 91 100 168 228.53
21
sanayeem 96 97 223 227.46
22
aabdullah7 91 95 240 224.92
23
nferdous5 100 104 149 216.66
24
rneub0 83 83 153 211.37
25
pranta_s 51 53 150 207.42
26
Aysha5 78 78 172 197.62
27
mrshafe 85 85 145 195.82
28
mihpalash 63 64 86 190.54
29 Jannat21 80 83 152 189.49
30
arahim17 77 80 132 188.55
31
rjannat1 81 85 123 183.56
32
mmiktipu0 78 78 141 182.37
33
aishaon 70 72 84 182.23
34
miomar 75 75 117 181.09
35
zmemon 68 68 129 179.09
36
Sadiqul 54 62 222 177.19
37
asif_1702 75 79 120 172.74
38
NEUB_LITCH_TIPU_16 70 71 83 163.22
1 of 5