IESM RANK

Instituto de Ensino Superior Múltiplo

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
wjunior2 146 157 312 435.87
2
dwesllyson 139 139 241 355.48
3
fsousa18 115 117 179 323.56
4 mteixeira13 107 115 287 264.90
5
wbarbosa12 105 106 158 262.81
6
douglaslopes 61 64 208 237.98
7
hrios3 65 66 115 172.64
8
rcoelho10 48 51 162 170.89
9
jcaroline9 42 43 162 148.77
10
mpassos5 49 49 68 145.49
11
vsampaio1 47 47 98 143.94
12 hsousa10 32 34 137 106.69
13
arabelo3 30 31 59 91.88
14 agti10 20 21 50 57.13
15 natanael19 19 21 65 55.59
16 apython 19 20 84 51.56
17 schavez 15 15 33 40.79
18 drocha19 12 12 18 33.79
19
iribeiro13 10 10 19 30.53
20 mvinicius178 1 1 1 9.20
21
Felipe234 0 2 2 6.00
1 of 1