FAMETA RANK

Faculdade Meta

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
LucasCastro 124 126 224 341.88
2
kamz6122 117 121 344 300.42
3
RenatoLima 49 62 117 159.30
4
Francisco63 49 50 163 158.07
5
glopes38 33 39 129 92.32
6
jkelvin2 31 32 71 87.86
7
wshtml 27 27 37 85.07
8
Bertoldo 28 32 43 71.64
9
lucascode.teixeira 24 24 91 70.47
10 vmelo6 25 26 110 69.65
11
icampos5 16 18 58 68.68
12
kevin16 22 22 60 65.88
13
EliseuBrito 13 14 52 65.05
14
ecoutinho7 21 21 59 56.76
15
Soaresjp 21 25 69 56.72
16
csuzuki0 19 20 39 51.91
17
mmartins60 20 21 40 50.58
18
Reis12 16 17 20 45.80
19
camoreno 16 16 20 41.82
20
mthomaz 4 4 19 29.06
21
Phandla 6 9 38 28.68
22
CleutonAlmeida 6 6 18 27.36
23
efarhat 9 12 23 26.41
24 msouza114 7 8 22 26.29
25 joliveira111 7 8 23 25.58
26
lfsilveira0 5 5 14 23.65
27
msouza115 6 6 24 23.17
28
avargas0 4 6 33 23.14
29
thecodeing 5 6 50 22.24
30
Raimundosg 6 6 21 22.16
31
klucass 4 4 8 22.04
32
lmanoel3 4 4 15 21.04
33
yphillip 4 4 9 19.34
34
alhtml 5 6 7 19.05
35
idcad-vincola 6 6 25 18.65
36
PauloMax 3 4 11 18.43
37
jteixeira13 4 7 16 18.42
38
ctcerto 5 5 6 18.04
1 of 2